Themaspreekuren

Chronische longziekten, diabetes en risicofactoren hart- en vaatziekten: Op maandag, dinsdag en donderdag is Chantal Westland aanwezig in de praktijk en houdt ze spreekuur voor mensen met een hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterol, diabetes, astma of COPD (een chronische longaandoening) en neemt zijn longfunctietesten af. Mocht u voor de spreekuur in aanmerking komen wordt u hiervoor door haar opgeroepen. Mocht u nog geen oproep hebben ontvangen en wel van mening zijn voor dit spreekuur in aanmerking te komen kunt u een afspraak maken bij de assistente.

Diabetes (suikerziekte): Iedere woensdagochtend houdt Agnes Schulten spreekuur voor patiënten met diabetes. Zij heeft hiervoor en specifieke opleiding gevolgd. Met name het instellen op insuline is één van haar aandachtsgebieden. Ook voor dit spreekuur wordt u indien nodig opgeroepen.

Anticonceptie: Mocht u vragen hebben over uw anticonceptie of denkt u erover na om te starten met anticonceptie, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij Chantal Westland. Zij werkt op maandag, dinsdagochtend en donderdagochtend. U kunt een afspraak maken bij de assistente.

Kleine chirurgische ingrepen: Op woensdagmiddag en vrijdagochtend is er een ingrepenspreekuur gepland. Mocht u een kleine medische ingreep moeten ondergaan kunt u hiervoor een afspraak bij de assistente maken. Dit gaat altijd in overleg met de huisarts.

Stoppen met roken: Denkt u erover om te stoppen met roken of heeft de huisarts of andere medicus u dit geadviseerd, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bijde assistente. Zij hebben hiervoor en specifieke opleiding gevolgd en ziet u graag op haar spreekuur. Zij zal u tijdens het gehele traject de juiste ondersteuning bieden. U kunt een afspraak maken bij de assistente.

Wrattenspreekuur: Elke tweede woensdagmiddag van de maand houden wij een wrattenspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt komen tussen 13.30 – 14.30 uur.