Assistentes

Onze praktijkassistentes (Yoni, Martine en Sara) hebben een veelomvattende taak waarvoor zij een medische opleiding hebben gevolg. Daarnaast worden zij regelmatig bijgeschoold. De assistentes zorgen ervoor dat de organisatie binnen onze praktijk zo goed mogelijk verloopt. Ook voor hen geldt het beroepsgeheim. Voor vele praktische vragen en adviezen kunt u bij hen terecht. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Daarnaast behandelt zij vragen over recepten, verwijzingen, vervoersbriefjes, machtigingen voor de zorgverzekeraar, rekeningen etc. Wanneer u belt voor het maken van een afspraak zal zij u naar uw klachten vragen. Dit met als reden om u de best passende afspraak aan te bieden.

Verder kunt u bij hen terecht voor verschillende medische handelingen:

– Oren uitspuiten

– Injecties / vaccinaties

– Wondbehandeling

– Urineonderzoek

– CRP/Hb/glucose middels vingerprik

– Bloeddruk meten

– Enkel-Arm-Index

– Het maken van een uitstrijkje

– Hartfilmpje

– Wratten aanstippen

– Zwangerschapstest

– Hechtingen verwijderen

– Assisteren bij chirurgische ingrepen

– Zwachtelen / tapen