Nieuws

Verhuisbericht

Vanaf maandag 25 september 2023 zal de praktijk gevestigd zijn in gezondheidscentrum De Eendracht.

Adres; De Eendracht 4-1 te Tubbergen.

Het telefoonnummer 0546-621485 en e-mailadres praktijk@huisartsenpraktijkdemosbeek.nl blijven ongewijzigd.

We zien u graag in onze nieuwe praktijk.

 

Nieuwe collega’s

Jeroen Eidhof: Vanaf 26-05-23 zal Jeroen Eidhof werkzaam zijn als waarnemend huisarts. U zult hem op wisselende dagen tegenkomen.

Sara Kolenbrander: Vanaf 1-6-23 zal Sara ons team komen versterken als assistente. Ze is er op de donderdag en vrijdag.

Anne Gerritsen: Vanaf 04-09-2023 zal Anne ons team komen versterken als POH somatiek/ouderenzorg. Ze is er op de maandag, woensdag en donderdag.

Maaike Eshuis: Vanaf september 2023 zal Maaike ons team komen versterken als POH GGZ Jeugd. Voor een afspraak bij Maaike kan de jeugd (of hun ouders) contact opnemen met de assistente.

 

Praktijkondersteuner Jeugd

Per september 2023 is Maaike Eshuis de nieuwe praktijkondersteuner jeugd, zij heeft de functie van Annet Stroot overgenomen. Maaike biedt hulp en ondersteuning aan jongeren met gedrags-, leer-, en ontwikkelingsproblemen of wanneer er problemen zijn in de opvoedingssituatie.

Maaike kan onder andere helpen bij:
– Buitengewoon druk of onrustig gedrag
– Irritaties of boze gevoelens
– Angstige, nerveuze of sombere gevoelens
– Dwanghandelingen of dwanggedachten
– Problemen bij moeilijke situaties, zoals een scheiding, overlijden van een dierbare, pesten of spijbelen
– Problemen door alcohol, drugs of gamen
– Hoofdpijn, buikpijn en/of moeheid
– Bedplassen

Via de huisarts of assistente kunnen jongeren (en hun ouders) bij Maaike terecht.

NHG geaccrediteerde praktijk:

Onze praktijk heeft in juni 2017 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. De praktijk wordt jaarlijks gevisiteerd door deskundigen van het NHG. Daarbij wordt onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiëntentevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronische ziekten (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur etc.

We blijven door middel van dit traject continu bezig met verbeterprojecten, zowel achter de schermen in onze praktijkorganisatie als in de directe patientenzorg.

Meer informatie over wat praktijkaccreditering precies inhoudt kunt u vinden op www.praktijkaccreditering.nl

final_NHG_Keurmerk_TuT (1)

Aanleveren van urine voor onderzoek:

Het op de juiste manier aanleveren van urine is van groot belang voor een betrouwbare uitslag van het onderzoek. Wij willen u daarom vriendelijk vragen met de volgende punten rekening te houden:

  • Urine voor 10.00 uur aanleveren
  • Opvangen van ochtendurine in een schoon potje. Potjes zijn bij ons aan de balie te verkrijgen. Wilt u uw naam en geboortedatum op het potje vermelden?
  • Voordien het geslachtsdeel wassen met alleen water
  • Het middelste gedeelte van de urine opvangen. Dit houdt in dat u het eerste en het laatste deel van de urine in het toilet plast
  • Urine binnen twee uur na het opvangen bij ons brengen
  • Wanneer dit niet lukt, dan de urine in de koelkast bewaren. Bacteriën krijgen dan minder tijd om zich te vermeerderen

Kosten: het kan voorkomen dat de urine voor aanvullend onderzoek wordt opgestuurd naar een extern laboratorium. In dat geval worden deze kosten door dit laboratorium bij u in rekening gebracht ten laste van uw eigen risico, omdat de urine beoordeeld wordt door een medisch microbioloog.

Bevolkingsonderzoeken:

Indien u mee heeft gedaan aan een bevolkingsonderzoek (baarmoederhalskanker, borstkanker) en deze uitslag onverhoopt niet goed is, zal één van onze assistentes vroegtijdig contact met u opnemen. Op deze manier proberen wij te voorkomen dat u een vervelende uitslag per post krijgt en u hier nog niet van op de hoogte was. Tevens zal de assistente u eventuele vragen direct per telefoon kunnen beantwoorden.

Indien uw mee heeft gedaan aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker verzoeken wij u om aan te geven dat ook uw huisarts op de hoogte wordt gesteld van de uitslag. Dit kunt u doen op de formulieren die u bij de uitnodiging krijgt en de formulieren  van het ziekenhuis.

Opt-in:

Wij hebben nog niet alle Opt-in formulieren terug gekregen. Heeft u het formulier nog in huis dan willen wij u vragen deze bij ons in te leveren. U mag deze ook opsturen naar: Huisartsenpraktijk de Mosbeek, Schildhuisstraat 11 7651 BT in Tubbergen. Heeft u geen Opt-in formulier ontvangen of is deze zoek geraakt? Dan willen wij u vragen een nieuwe bij ons aan te vragen. Meer informatie over Opt-in vindt u hier: Folder Opt-in