Klachten

 Klachten of suggesties

De zorgverleners van onze huisartsenpraktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk.

Als u zich om één of andere reden niet kunt vinden in de behandeling of de werkwijze van één van de zorgverleners van de huisartsenpraktijk, dan raden wij u aan dit met de betreffende medewerk(st)er te bespreken. Hopelijk kunnen we uw klacht of suggesties gebruiken bij het verbeteren van de kwaliteit van onze huisartsenpraktijk.

Mocht de bespreking van uw onvrede niet tot uw tevredenheid verlopen en u wilt een klacht indienen, dan kunt u hieronder lezen wat u met uw klacht kunt doen.

Een klacht en dan?

Bespreek uw klacht met uw huisarts

In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts.
Als u een afspraak maakt voor een gesprek, geeft u dan door dat het over een klacht gaat. Ook vragen wij u vooraf een klachtenformulier in te vullen en deze af te geven op de praktijk. Op deze manier kunnen wij voldoende tijd inplannen en het gesprek met u goed voorbereiden.

Dit klachtenformulier kunt u afhalen bij de praktijk of hieronder invullen en verzenden naar de praktijk.

Komt u er samen met de huisarts niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van de betreffende zorgaanbieder.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode

Telefoonnummer

E-mail

Uw klacht