Opt-in

Wij vinden het waardevol dat ook de dienstdoend huisarts in de avond-nacht en weekenddienst inzage heeft in een korte samenvatting van het huisartsendossier. Wij adviseren patienten dan ook om de toestemming te verlenen. Er is dan inzage in de belangrijkste voorgeschiedenis, het medicatiegebruik en een overzicht van de laatste contacten met eigen huisarts.  De situatie kan dan beter beoordeeld worden.

Momenteel is het zo dat er met het verlenen van toestemming alleen inzage is door de huisartsenpost en de dienstapotheek.  Hoe de ontwikkeling van een landelijk systeem verder vorm zal krijgen is nog onduidelijk.  Mocht u in een later stadium de toestemming weer in willen trekken, dan is dat voor ons eenvoudig weer aan te passen.

Hieronder staat een link naar een patiëntenfolder met uitleg.

Folder Opt-in